• Shanghai Ding Feng Real-Estate Dev"t Co. Ltd.

  Unit 722 No. 138 Chengzhong Rd. Jiadin,Shanghai
  TEL +86 2169910888
  Zipcode:  201800

 • Chengdu Ding Feng Real-Estate Dev"t Co. Ltd.

  Clubhouse of Dingfeng"Lakeshore Place"Site,Jin FangYuan North Street Jinniu District Chengdu, Sichuan
  TEL +86 28 87680955

 • Xiamen Pacffic Estate Investment Co. Ltd.

  5F, A2 No. 891 Xiahe Road, Siming District Xiamei
  TEL +86 592 5859591/92 • Taicang Ding Feng Real-Estate Dev"t Co. Ltd.

  Zhenghe Road & Beidong Cang Road West Taican&Jiangsu
  TEL +86 512 53839333


 • Chongqing Robinsons Land Real Estate Co, Ltd

   No. 2 Xinglong Road,Yuzhong District, Chongqing
  TEL +86 23 63828383